Peru - Ecuador :: Travel pictures

Cusco, PeruLima, PeruChan chan, PeruChimborazo, EcuadorBarque en totora, Titicaca lake, Peru
Lac Titicaca, coucher de solei, Perul